Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007, Čadca


 Základná umelecká škola na Ul. M. R.  Štefánika  2007,  02201 Čadca
 tel. č. riaditeľka: 041 4335740
 tel. č. riaditeľka: 0911 102 669

mail riaditeľka: zusstefanikacadca@gmail.com

mail zástupca: zuscadca@gmail.com

bankové spojenie:
SK42 5600 0000 0077 0695 1002
  

Mapa cesty k nám...

Prajeme krásne letné prázdniny.
.
Absolventský koncert

A sme opäť na konci školského roka. Čas ubehol ako voda a znovu sme si mohli vypočuť výkony absolventov. Tentokrát to bolo 20.6.2024. Naša koncertná sála sa rozozvučala  tónmi a spevom žiakov, ktorí u nás uzavreli ďalšiu časť štúdia. Boli to naši štvrtáci (4/1) a ôsmaci (4/2). Výkony boli sprevádzané mohutným potleskom rodičov, starých rodičov, súrodencov či známych. Veríme, že absolventi aj hostia  si tento koncert naozaj užili. Na záver vystúpenia boli na pódium pozvaní ešte absolventi výtvarného odboru p. uč Ďurníkovej, ktorá im odovzdala vysvedčenia.
Programom sprevádzala p. uč. Kunáková.


  
.
Vernisáž v priestoroch ZŠ s MŠ Podzávoz

Vernišáž so sprievodným programov si 13.6.2024 pre návštevníkov pripravili žiaci výtvarného a hudobného odboru p. uč. Vlhovej a p. uč. Heczka.


.
.
Výchovný koncert "3"

Dňa 13.6.2024 sa odohral aj ďalší výchovný koncert, tentoraz pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ M. R. Štefánika
Program pripravil a viedol ním p. uč. Pohančeník


.
.
Výchovný koncert "2"

Na 13.6.2024 si pripravili žiaci našej ZUŠ  pre svojich spolužiakov z 1. a 2. ročníka ZŠ M. R. Štefánika výchovný koncert.
Program zostavila a sprevádzala ním p. uč. Kunáková 


.
.
Výchovný koncert "1"

11.6.2024 prijali naše pozvanie žiaci materskej školy Srdiečko, pre ktorých sme si pripravili výchovný koncert. V úžasnej atmosfére sa škôlkári dozvedeli veľa nových informácii o hudobných nástrojoch, cvičení na nich a niektorí odvážlivci si ich aj vyskúšali.
Program pripravila p. uč. Kunáková.
.
Žiacky koncert

Dňa 30.5. 2024  v Koncertnej sále našej ZUŠ odznel koncert ku dňu detí. Veríme, že sme ním prítomným spestrili štvrtkové popoludnie.


.
  


.

Slávik Slovenska 2024

 S potešením oznamujeme, že sa žiak našej p. učiteľky Švaňovej Patrik Skurka, umiestnil na 1. mieste. Zaistil si tak postup na krajské kolo v Žiline. 

Koncert ku Dňu Matiek

Prinášame fotogalériu z koncertu našej ZUŠ, pri príležitosti Dňa matiek. Koncert sa konal 12.5.2024 v Kultúrnom dome v Oščadnici. Zúčastnili sa ho sólisti K. Targošová - spev, 
M. Šmatlava - spev, J. Zborovančík - klavír a detské komorné spevácke zoskupenie – M. Plevko,
 K. Targošová, M. Šmatlava, A. Wimmerová, E. Brádlerová.
Dňa 10.5.2024 sa v Žiline konala spevácka súťaž Pavla Kršku, z ktorej si žiaci pána učiteľa Kozu odniesli ocenenia.
 Klára Targošová v 2. Kategórii – bronzové pásmo (foto)
Milan Šmatlava – v 3 kategórii – bronzové pásmo (foto)
.
ČADCAPOP 2024 záznam z koncertu finalistov
ČADCAPOP 2024 finalisti 1. dňa (galéria)
ČADCAPOP 2024 finalisti 2. dňa (galéria)
.
ČADCAPOP 2024

    Vo štvrtok 2.mája  2024  v koncertnej sále ZUŠ M. R.  Štefánika v Čadci,  slávnostne otvoril náš festival  viceprimátor Mesta  Čadca  PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.RSc. a predsedníčka Komisie školstva pri MsÚ v Čadci Mgr. Viera Strýčková.
    Prvý deň festivalu hodnotila  odborná porota  v  zložení: sólistka  Národného divadla  moravskoslezkého v Ostrave Oľga Bezačinská, pegagogička spevu  z Konzervatória Žilina Lucia Kostúrová a Alena Kraľovičová  - pedagogička spevu v ZUŠ.
    Druhý deň bol pod dohľadom  odbornej poroty  v nasledovnom zložení: frontman kapely Veľký dom Miroslav  Murčo a jej bubeník Ján Tutka, ženské osadenstvo poroty zastúpila  Zuzana Hájniková-Gärtnerová,   hudobný pedagóg a  pop speváčka.
    Na  záverečný  koncert laureátov prijala pozvanie  viceprimátorka Mesta Čadca RNDr.  Anna Belousovová, ktorá zároveň odovzdala hlavnú cenu festivalu - Cenu primátora Mesta Čadca.
    Ďakujeme za dva príjemné dni prežité s našimi hudobnými priateľmi naplnené umeleckou atmosférou a predovšetkým  slevenskými a českími piesňami, na ktoré sme hrdí a vedieme k tomu aj svojich zverencov.
    Moje poďakovanie patrí Mestu Čadca za podporu umeleckého školstva v našom meste a Domu kultúry v Čadci za spoluprácu.    

    Veľké ĎAKUJEM patrí mojím kolegom a to predovšetkým: p. zástupcovi Harvanovi, p. uč. Špircovi, p. uč. Blahutovi, p. uč. Strýčkovej, p. uč. Ďurníkovej, p. uč. Vlhovej, p. uč. Habčákovej, p. uč. Šiškovej, p. uč. Kunákovej, p. uč. Pohančeníkovi, p. uč. Mestickému, p. uč. Habčákovej, p. uč. Šiškovej, moderátorom hudobno-dramatického odboru a ostatným kolegom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizícii, alebo priebehu festivalu.  

                                                                                                                         Mgr. Dagmar Šamajová 

                                                                                                                               riaditeľka ZUŠ

.
Žiacky koncert

Dňa 25.4. 2024 sa v Koncertnej sále ZUŠ odohral ďalší zo série pravidelných žiackych koncertov.
Programom sprevádzal p. uč. Mestický.


.
.
Žiacky koncert

Žiacky koncert vo štvrtok 21.3. bol venovaný predovšetkým učiteľom k ich blížiacemu sa sviatku. Žiaci sa znovu veľmi dobre pripravili a urobili radosť všetkým prítomným.

Programom sprevádzal p. uč. Heczko.

.
.
Žiacky koncert

V podvečer, dňa 15.2.2024 sme usporiadali ďalší Žiacky koncert.  Ďakujeme hojnému počtu hostí, ktorí vytvorili účinkujúcim príjemnú atmosféru, žiakom za výminočné výkony a ich pedagógom za svedomitú prípravu.

Veríme, že sme Vám spríjemnili štvrtkové popoludnie a
 tešíme sa na Vás pri ďalšom stretnutí. 


.
.
Výstava prác najmenších žiakov výtvarného odboru p. uč. Vlhovej-  MŠ Srdiečko ...pozrieť TU...
.
.
Fotogaléria z návštevy výstavy Ondreja 4. Zimku - žiaci  výtvarného odboru p. uč. Vlhovej...
...pozrieť TU...
.
.
Vianočný koncert 2023

Posledným podujatím v tomto kalendárnom roku bol už tradične Vianočný koncert.
Pri rozsvietenom vianočnom stromčeku sme si spolu s návštevníkmi, rodičmi a známimi mohli pozrieť naozaj krásne vystúpenia. V pestrej hudobnej palete bol hojne zastúpený spev aj všetky naše hudobné nástroje.  Okrem sólistov zazneli tiež rôzne nástrojové zoskupenia či záverečný zbor. Ďakujeme hosťom a rodičom za priazeň a veríme, že sa budeme v takom obrovskom počte pri hudbe stretávať  aj v nasledujúcom roku 2024. 


.
.
Vianočná koleda 6

Kto by bol povedal, že vianočný koncert s názvom Vianočná koleda, ktorý začala naša ZUŠ usporadúvať  v spolupráci s obcou Čierne, bude mať taký úspech a pokračovanie. Áno tento rok, 12.12.2023, sa sála Kultúrneho domu zaplnilna už po šiesty krát. Naši malí hudobníci znovu ukázali, že hra na hudobné nástroje a spev ich teší a chcú v nich pokračovať.
Okrem hudobných čísiel si návštevníci koncertu mohli pozrieť aj vernisáž výtvarného odboru, ktorý na Čiernom vyučuje p. uč. Pallo.
Za podporu a pomoc pri organizovaní podujatia ďakujeme vedeniu obce Čierne
a za prenájom priestorov v ktorých vyučujeme riaditeľstvu Základnej školy s materskou školou Čierne - Vyšný koniec.


.
.
Mikulášsky koncert

Mikuláš neobišiel našu umeleckú školu ani v tomto roku. Prišiel pozdraviť deti a priniesť im sladkosti priamo na Mikulášsky koncert, ktorý sa odohral dňa 7.12. v koncertnej sále ZUŠ. Deti mu za sladkú odmenu predviedli kopec krásnych skladieb, ktoré sa tento rok naučili. Okrem hudobných vystúpení bolo aj na čo pozerať, pretože sálu lemovali obrázky výtvarného odboru od p. učiteľky Ďurníkovej.


.
Žiacky koncert

Na dňa 16.11. večer, si žiaci a učitelia našej ZUŠ pripravili pre návštevníkov, svojich rodičov, príbuzných  a kamarátov milý program. Pravidelný mesačný koncert znovu splnil očakávanie publika, ktoré to dalo potleskom patrične najavo. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili za podpovu a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

.
Mesiac úcty k starším


Mesiac úcty k starším pomohla naša ZUŠ osláviť seniorom z Centra Sociálnych Služieb Žarec príjemným koncertom. S pripraveným hudobným programom sa 26.10. predstavili žiaci z tried p. uč. Blahutu a p. uč. Pohančeníka.
Verím, že sa nám podarilo  obyvateľom domova
potešiť srdce a spestriť im popoludnie.


.
.
Kysucký mikrofón

 

V Dome kultúry v Čadci sa 23.10. odohrala moderátorská súťaž Kysucký mikrofón. Súťažilo sa v piatich disciplínach z ktorej si naša žiačka Timejka Strkáčová odniesla 1. miesto. Týmto umiestnením si zaslúžila postup na celoslovenskú súťaž moderátorov Sárova Bystrica. Gratulujeme jej aj je p. učiteľke z LDO odboru V. Strýčkovej.

.

.
Mesto otvorené umelcom 2023


Otvorenie tohto pravidelného kultúrneho podujatia začína už 28. septembra  a uskutoční sa na námestí pred MsÚ v Čadci.
Tešíme sa, že jednotlivé dni budú moderátorsky sprevádzať žiaci našej ZUŠ navštevujúci literárno-dramatický odbor p. uč. Strýčkovej.
Jednou zo súčastí tohto projektu je aj vernisáž fotografií mladej talentovanej fotografky, našej bývalej žiačky, Margaréty Strýčkovej.

 Všetci ste srdečne pozvaní.

  
.
.
II. absolventský koncert spojený s vernisážou výtvarného odboru

Definitívnou bodkou za školským rokom 2022/23 v našej ZUŠ bol II. absolventský koncert. Odohral sa 22.6., kde inde, ako v našej koncertke. Okrem toho, že bolo čo počúvať, bolo aj čo pozerať. O výzdobu koncertnej sály, prácami absolventov výtvarného oddelenia, sa postarala p. uč. Ďurníková.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, vyučujúcim a  hosťom, ktorí zaplnili hľadisko. Dúfame, že sa v takomto hojnom počte uvidíme zasa v septembri. 

 
.
.
Absolventský koncert

Koniec roka sa nezadržateľne blíži, s čím sú vždy spojené absolventské koncerty. Prvý odznel tento rok vo štvrtok 15.6.  V krásne vyzdobenej koncertnej sále, ktorú zo všetkých strán lemovali práce žiakov p. uč. Ďurnikovej, odzneli vystúpenia prvej polovice našich absolventov. Za veľkého potlesku rodičov, starých rodičov kamarátov a učiteľov ukázali absolventi, čo sa za čas strávený v ZUŠ naučili.

  
.
Dva výchovné koncerty v jeden deň

P. uč. Pohančeník a p. uč. Blahuta si pre žiakov Základnej školy M. R. Štefánika 16.6.2023, pripravili bohatý hudobný program. Čísel bolo toľko, že sa nezmestili do určeného času. Veď kto by si nechcel zahrať, alebo zaspievať pred svojimi spolužiakmi. Dva koncerty v jedno dopoludnie dali vystupujúcim žiakom určite poriadne zabrať. Myslíme, že si deti zo ZŠ odniesli pekné zážitky, nové vedomosti a tešíme sa na ďalšie stretnutie.


.   
.
Ďalší zo série výchovných koncertov

Sála našej základnej umeleckej školy ožila 6.6.2023 škôlkárskymi návštevníkmi. Deti sa prišli pozrieť, ako ich väčší kamaráti hrajú na hudobných nástrojoch a spievajú. Celým výchovným koncertom divákov sprevádzala p. uč. Kunáková, ktorá mala pre škôlkárov kopec otázok, odpovedí a hudobných ukážok. Viac krát si dokonca spolu aj zaspievali. Dúfame, že sa stretneme s nimi v takom hojnom počte aj nabudúce.

    
.
.
Deň detí v Čadci

Dňa 1.6. usporiadalo Mesto Čadca pre svojich najmladších obyvateľov ďalší ročník Dňa detí. Pravidelným prispievateľom do programu na Matičnom námestí je aj naša ZUŠ a ani v tomto roku tomu nebolo inak. Za krásne vystúpenia ďakujeme menovite žiakom: Sofii Holáňovej, Stanislave Varšavíkovej, Laure Pajonkovej, Sofii Gilániovej, Laure Šperkovej, Monike Grochalovej, Simone Gregušovej, Eme Gregušovej, Michaele Chrastinovej a Silvii Hlavenkovej.   

    
.
.
Výchovný koncert a vernisáž v priestoroch ZŠ s MŠ v Oščadnici

Áno, aj koncertom sa dá vychovávať. Deti zo ZŠ, ktoré sa zúčastnili dňa 29.5. výchovného koncertu, ktorý si pre ne pripravili učitelia našej ZUŠ v spolupráci s riaditeľstvom základnej školy to už vedia. P. uč. Koza, moderátor koncertu a učiteľ, ich naučil niečo nové o hudobnývh nástrojoch. O vernizáž v priestoroch okolia školy sa postarali žiaci výtvarného odboru s p. uč. Šiškovou.

.
.
Žiacky koncert

25.5. naša koncertná sála ožila posledným tohtoročným Žiackym koncertom. Sprevádzal nás ním p. uč. Heczko z gitarového oddelenia.  Najbližšia séria koncertov budú koncerty výchovné a absolventské, takže bude určite čo počúvať a na čo pozerať. Sledujte našu stránku, kde Vás budeme o ich termínoch v predstihu informovať.  

Uvidíme sa  na ďalšom stretnutí.

.
.
Otvorenie výstavy prác výtvarného oddelenia pod hradom Strečno
so zahajovacím koncertom

Dňa 18.5.2023 sa uskutočnilo zahájenie výstavy prác žiakov nášho výtvarného odboru, v priestoroch podhradia hradu Strečno. O program slávnostného otvorenia výstavy v stredovekej dedine Paseka sa postarali žiaci nášho hudobného odboru.
Ďakujeme učiteľom výtvarného odboru:
p. uč. Vlhovej, p. uč. Habčákovej Samsonovej, p. uč. Šiškovej
a učiteľom hudobného odboru našej ZUŠ:
p. uč. Blahutovi, p. uč. Harvanovi, p. uč. Heczkovi, p. uč. Greňo
Osobitné poďakovanie patrí vedeniu Považského múzea, bez ktorého by sa táto krásna akcia nemohla odohrať. 
Výstava bude prístupná verejnosti do 15. októbra.


.

Deň matiek v Oščadnici

O spestrenie popoludnia a do programu dňa matiek sa zapojila aj naša Základná umelecká škola. Pod vedením p. uč. Martina Kozu na tomto podujatí vystúpili žiaci z jeho triedy. Šimon Targoš, Klára Targošová a Milan Šmatlava.  

.
.
Festival ČADCAPOP 2023

Medzinárodný hudobný festival ČADCAPOP 2023, ktorý organizovala naša ZUŠ, prebiehal v tomto roku na dvoch miestach. Prvý deň to bolo v priestoroch našej školy, kde vystúpili vo všetkých kategóriách sóloví speváci. Druhý deň bol centrom festivalu Dom Kultúry v Čadci a vystupovali tu inštrumentálni sólisti a hudobné zoskupenia. Tento deň bol zároveň ukončený veľkolepým koncertom finalistov oboch dní. Výnimočnosť podujatia bola podtrhnutá repertoárom slovenskej a českej hudobnej scény.

Chceme osobitne poďakovať za výbornú spoluprácu riaditeľstvu Základnej školy M. R. Štefánika, ktoré nám pomohlo s priestormi, vedeniu Mesta Čadce za morálnu, materiálnu a finančnú pomoc. Ďalej ďakujeme odbornej porote Renáte Čonkovej, Petrovi Vaňoučkovi, Viere Sojčákovej, Matejovi Smutnému, Dominike Rovňanovej, učiteľskému kolektívu ZUŠ, osobitne p. Cabukovi, za vytrvalosť a nasadenie počas oboch dní a samozrejme aj samotným účastníkom, ktorí svojimi krásnymi vystúpeniami reprezentovali svoje školy.  

Tešíme sa na vás na ďalšom ročníku ČADCAPOP 2024

 Fotogaléria finalistov 1. dňa festivalu z našej Koncertnej Sály
Fotogaléria finalistov 2. dňa festivalu zo sály Domu Kultúry v Čadci
Zostrih koncertu finalistov  festivalu zo sály Domu Kultúry v Čadci
Zostrih vystúpení finalistov  festivalu zo sály DK 2. deň
Zostrih vystúpení finalistov  festivalu zo sály ZUŠ 1. deň
Výsledková listina celého festivalu 
.
.
Žiacky koncert

Tentoraz, dňa 27.4., našu koncertnú sálu rozozvučali spev, gitara, flauta a klavír. Áno, dozneli tóny ďalšieho žiackeho koncertu. Pred plnou sálou si pódium vyskúšalo 20 našich žiakov, ktorí svojími výkonmi očarili publikum. Ďakujeme učiteľskému zboru za prípravu žiakov, deťom za ich úžasné výkony a obecenstvu za hojný potlesk.

Tešíme sa na Vás na ďalšom podujatí.

.
.
Žiacky koncert

Na žiackom koncerte dňa 23. marca vystupovalo 13 detí. Naša koncertná sála sa znovu rozozvučala hrou a spevom šikovných sólistov. Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ale aj p. učiteľovi Mestickému, ktorý koncertom sprevádzal.

Tešíme sa na Vás na ďalšom podujatí.

.
.
Žiacky koncert


Druhý tohtoročný žiacky koncert, v priestoroch našej koncertnej sály, sa konal 23. februára. Neskoré popoludnie nám spestrili svojimi výkonmi dvanásti žiaci so svojimi krásnymi hudobnými číslami. Miesto moderátora tentoraz prijal a s ľahkoťou nás celým programom previedol p. uč. Pohančeník.
Obecenstvu ďakujeme za podporu a učiteľom vystupujúcich žiakov za ich prípravu.
Tešíme sa na Vás na ďalšom koncerte.

.
.
Žiacky koncert

Dňa 26.1.2023 si mohli návštevníci vychutnať prvý koncert našej Základnej umeleckej školy v novom roku 2023.
Atmosféra bola ako vždy veľmi príjemná, až rodinná. Pestrosť programu bola zabezpečená obsadením takmer všetkých hudobných nástrojov. Dramaturgiu a sprievodné slovo pripravila a odmoderovala p. učiteľka Kunáková za čo jej ďakujeme.

.
.
Vianočný koncert


Ako to zasa ubehlo! Znovu je tu čas vianoc. Žiaci sú o rok starší, skúsenejšní a šikovnejší. Svoje umenie prišli ukázať hosťom, spolužiakom, učiteľom a hrdým rodičom. 15.12.2022 našou vianočne vyzdobenou Koncertnou sálou zneli diela klasikov, koledy, ale aj populárna hudba. Sálu lemovali diela výtvarníkov z triedy p. učiteľky Habčákovej - Samsonovej, p . učiteľky Vlhovej a o sprievodné slovo sa postaral literárno-dramatický odbor pod vedením p uč. Strýčkovej, ktorý pripravil aj pútavú úvodnú videopohľadnicu.


.
.
Workshop


Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, zorganizovalo workshop divadelnej a literárnej improvizácie pod názvom IMPROVIZUJ. Workshop sa uskutočnil 24. novembra 2022 v prednáškovej miestnosti Kysuckej
knižnici v Čadci v rámci projektu Naše Kysuce 2022 a nechýbali na ňom ani žiaci Literárno-dramatického odboru p uč. Strýčkovej...
.
.
Mikulášsky koncert


8.12.2022 Mikuláš zavítal aj do našej ZUŠ a pre každý prípad si so sebou doviedol aj čerta. Deti boli z neho nadšené a ako poďakovanie mu na koncerte predviedli ako pilne v hudobnej škole pracovali a čo nové sa od jeho posledného príchodu naučili. A Čert...? Odišiel zasa naprázno. Ďakujeme deťom z  hudobného oddelenia za ich výkony a žiakom literárno-dramatického odboru za sprievodný program. 

.
.
Žiacky koncert

Ďalší zo série pravidelných žiackych koncertov sa uskutočnil v našej koncertnej sále dňa 24.11. Žiaci si so svojimi pedagógmi pripravili 14 hudobných čísel. Hostia a rodičia si mohli vypočuť hru na husliach, akordeóne, keyboarde, klavíri, saxofóne, ale aj spev a spevácko tanečné vystúpenie. Publiku ďakujeme za vytvorenie príjemnej atmosféry a tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

.
.
Mesiac úcty k starším


Pedagógovia ZUŠ M. R. Štefánika v Čadci p. učiteľ Blahuta a p. uč. Mestický pripravili na 25.10. pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, pre obyvateľov z Centra sociálnych služieb v Čadci hudobný darček. Seniori si vypočuli niekoľko žiakov našej školy, ktorí muzicírovali prevažne na ľudovú nôtu. Na záver koncertu zahrali dve ľudové piesne aj obaja učitelia ZUŠ. Koncert bol ocenený dlhým spontánnym potleskom.

.
.
LDO v rádiu


Žiaci LDO z triedy p. učiteľky Mgr. Viery Strýčkovej, Timea Strkáčová a Matúš Hrubý si na vlastnej koži vyskúšali živý moderátorský vstup v rádiu Regina. V pondelok 10. októbra 2022 sa zúčastnili vzdelávacieho seminára určeného pre mladých moderátorov...


.
.
Divadlo a deti


V dňoch 19. a 20. októbra sa otvorili brány divadelného festivalu - DIVADLO a DETI. Na festivale sa predstavil víťaz tohtoročnej Národnej súťažnej prehladky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby....oba dni moderátorsky sprevádzali žiačky
LDO z triedy Mgr. Viery Strýčkovej, Nina Kováčová, Rebeka Jurčová, Alexandra Kováčová,
Ema Harvaníková.
.
Žiacky koncert

20.10. 2022 žiaci našej ZUŠ znovu spríjemnili divákom časť popoludnia formou žiackeho koncertu. Tentoraz sa predstavilo spolu 13 žiakov zo speváckeho, husľového, klavírneho, akordeónoveho, keyboardoveho a saxofónoveho oddelenia. Dúfam, že sa nám podarilo spríjemniť poslucháčom prežitý čas a tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

.
.
Uvítanie knihy Dušana Mikolaja

Vo štvrtok 13.10.2022 naša ZUŠ hudobne vyplnila veľmi príjemnú akciu Kysuckej knižnice v Čadci. Podvečer v knižnici sme si vychutnali pri slávnostnom uvedení knihy od spisovateľa a publicistu Dušana Mikolaja s názvom „Urob niečo, čo sme ťa nenaučili“, o umeleckom sklárovi Stanislavovi Melišovi. O hudobnú zložku sa postarali žiaci hry na gitare od p. učiteľa Mgr. Petra Heczka Ph.D. - Jana Briestenská a Miriam Balúnová.

.
.
Oznam pre rodičov a žiakov

Dodatočný zápis žiakov a zadeľovanie rozvrhov bude prebiehať v týždni od 5.9. do 9.9.  nasledovne:
    Elokované pracovisko Čierne utorok - piatok 12:00-15:00
    Elokované pracovisko Oščadnica utorok - piatok 12:00 - 15:00
    ZUŠ M. R. Štefánika pondelok 9:00 - 12:00
                                     utorok - piatok 12:00 - 16:00
   
    Zostáva aj možnosť vyplnenia prihlášky a jej zaslanie na zuscadca@gmail.com (prihlášku nájdete TU)

Žiakov, ktorí sa prihlásili pred letnými prázdninami, budú kontaktovať triedny učitelia ku ktorým boli pridelení automaticky
.
.
Absolventský koncert žiakov 4. ročníka 1. časti - 23.6.2022

Na poslednom koncerte v tomto školskom roku predviedli svoje umenie najmenší absolventi, žiaci 4. ročníkov 1. časti štúdia.  Týmto svojim vystúpením, príjemným spôsobom zavŕšili, sériu koncertov našej ZUŠ. 


.
.
Absolventský koncert žiakov 4. ročníka 2. časti - 16.6.2022

Bolo to krásnych, ale aj ťažkých 8 rokov štúdia. To by si určite povedal každý z absolventov, ktorý týmto koncertom ukončil svoje štúdium na našej ZUŠ. Veľká vďaka patrí ich učiteľom za vedenie, ale aj rodičom, že svoje deti v tejto krásnej záľube podporovali. Dnes sme si vďaka mim mohli všetci vychutnať ďalší krásny koncert, ktorí si budeme dlho pamätať.

.
.
Výchovný koncert pre žiakov ZŠ M. R. Štefánika

7.6. koncertná sála ZUŠ znovu ožila ďalším zo série výchovných koncertov. Tentoraz s novým žiackym publikom, 1.a 2. ročník ZŠ a novým programom. Žiaci si mohli pozrieť výkony svojich spolužiakov a vyskúšať aj hru na niektoré hudobné nástroje.

.
.
Žiaci LDO píšu

V Dome Kultúry sme mali 8. júna 2022 možnosť vidieť divadelnú hru Tvár(e) Detského a mládežníckeho divadelného súboru EVA (režisérka Eva Matisová) o ktorom napísali žiaci LDO z triedy p. uč. Strýčkovej zaujímavý článok.

.
.
Výchovný koncert pre žiakov materske škôlky "Srdiečko"

Toľko malých detičiek, ako dňa 6.6.2022 u nás už dávno nebolo. Žiaci zo škôlky k nám so svojimi pani učiteľkami zavítali, aby sa čo to dozvedeli o svete hudobníkov.  Niektorým z nich sa dokonca pošťastilo si na vybraných hudobných nástrojoch aj zahrať. Nálada bola výborná. A radosť ešte väčšia. Deti sa zapájali a krásne odpovedali na všetky kladené otázky. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnute. 

.
.
Koncert v ZUŠ ku príležitosti dňa detí

Po krátkej dobe naša koncertná sála 2.6.2022 znovu ožila a diváci si mohli  pozrieť na žiackom koncerte našich rastúcich umelcov. Podujatie sa nieslo v duchu dňa detí a bolo celé zakončené milým hudobno-tanečným zoskupením.

.
.
Výchovný koncert pre ZŠ s MŠ Čierne 


Učitelia našej školy, ktorí pôsobia na elokovanom pracovisku Čierne - vyšný koniec si 30.5.2022 pripravili zaujímavý výchovný koncert. Bol určený pre všetkých žiakov 1. stupňa a o jeho organitáciu sa postarali p. uč. Mestický a p. uč. Cabuk. Deti si mohli vypočuť hru na akordeóne, husliach, zobcovej flaute, gitare, heligónke a zaznel aj spev.

.
.
Deň detí na Matičnom námestí 2022


Ak keď to spočiatku tak nevyzeralo, predsa nakoniec vykuklo slniečko a koncert ku dňu detí sa mohol odohrať vonku, pred Domom Kultúry. Áno, aj naša ZUŠ pridala ruku k dielu a jej žiaci spríjemňovali dololudnie na námestí. Publikum nespustilo počas jednotlivých čísel z hudobníkov oči a každé vystúpenie končilo srdečným potleskom. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

.
.
Zápis detí do ZUŠ - 2. kolo


Vážení rodičia.
Oznamujeme Vám, že v termíne od 9.5. 2022 sa v našej ZUŠ uskutoční 2. kolo zápisu žiakov pre školský rok 2022/2023. (zoznam odborov, ktoré môžete študovať nájdete na prihláške)

Prihlásiť sa je možné elektronicky, vyplnením a odoslaním prihlášky na mail zuscadca@gmail.com 

---prihlášku nájdete TU----
alebo Vás radi osobne privítame (v poobedňajších hodinách)  v budove ZUŠ a  na elokovaných pracoviskách.
.
.
Dni detskej knihy 2022

Žiaci Literárno- dramatického odboru sa zapojili dňa 10.5.2022 do podujatia organizovaného Kysuckou Knižnicou - Dni detskej knihy, ktoré moderovali.
---čítať viac---
.
.
Slávik Slovenska 2022

Dňa 11.5.2022 sa po dvojročnej prestávke odohralo okresné kolo celoslovenskej súťaže Slávik Slovenska určenej pre žiakov ZŠ, ZUŠ a CVČ. Do súťaže sa zapojila aj naša škola a žiačka Laura Pajonková (p. uč Švaňová) si v nej "vyspievala" 1. miesto v prvej kategórii.
Keďže toto umiestnenie znamená automaticky postup do krajského kola, budeme jej v ňom držať prsty.
---fotku nájdete tu - Laura Pajonková v strede---
.
.
Žiacky koncert

Dňa 28.4. sa v koncertnej sále našej ZUŠ odohral ďalší  zo série pravidelných žiackych koncertov.
Ďakujeme účinkujúcim za krásne výkony, pedagógom za prípravu a návštevníkom za  vytvorenie príjemnej atmosféry. Tešíme sa  na Vás pri ďalšom koncerte.

.

Výtvarný odbor sa zapojil do projektu.

Výtvarný odbor našej ZUŠ (žiaci p. uč Habčákovej-Samsonovej) sa zapojili do projektu zameraného na zachovanie a obnovenie miestnych tradícií v regiónoch. Cieľom projektu je upevniť  vzájomnú cezhraničnú spoluprácu medzi kultúrnymi inštitúciami, umeleckými školami, či spolkami miest Valašské Meziříčí a Čadce. Výsledkom sú obrovské, ručne maľované veľkončné vajcia, ktoré poputujú na výstavu do partnerského mesta.

.
Koncert pri príležitosti dňa učiteľov

Po dlhšom čase, o to s väčšou radosťou, Vám prinášame fotogalériu nového koncertu. Prebehol v našej koncertnej sále a bol venovaný učiteľom k ich nedávnemu sviatku. Všetkým účinkujúcim ďakujeme za ich výkony, rodičom za ich podporu, učiteľom za prípravu a obecenstvu za vytvorenie úžasnej atmosféry.
Koncert uvádzal moderátorsky tím LDO oddelenia v zložení Timea Štrkáčová a Matúš Hrubý

.
.
Žiaci nášho literárneho odboru si pripravili ďalšiu reportáž o aktuálnych témach z Čadce.
- pre zhliadnutie celej reportáže klikni TU -
.
----------------------------------------------------------
---- Detské správy (žiaci Literárno-dramatického odboru ZUŠ) pozrieť TU ----
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------- Koncoročný online koncert našej ZUŠ si môžete pozrieť TU -----------

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------- Vianočný online tanec Tanečného odboru si môžete pozrieť TU -----------

----------------------------------------------------------
Projekt:
---- Divadlo, cesta k poznaniu (žiaci Literárno-dramatického odboru ZUŠ) pozrieť TU----
---Všeobecne záväzné nariadnie mesta Čadca o výške školného---
Základná umelecká škola M. R. Štefánika oznamuje, že všeobecne záväzným nariadením mesta Čadce č.77/2008  sa mení výška školného. K zmene došlo doplnkom č.3 VZN, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom v Čadci dňa 13. júna pod číslom 51/2019 s účinnosťou od 1. septembra 2019.
Celé znenie nariadenia nájdete na stránke mesta Čadce, alebo na vyžiadanie v budove ZUŠ. 
...všetky staršie podujatia nájdete v archívoch na začiatku stránky...