Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca


Výtvarný  odborNaši učitelia/kontakty

PaedDr. Miloslava Ďurníková
mail: slavicek60@gmail.com

PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová

*Mgr. Petra Pallo

Mgr.art. Róbert Laš

Margaréta Uskobová, DiS.
mail: 331megi331@azet.sk *materská dovolenka