Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca


Výtvarný  odbor



Naši učitelia/kontakty

PaedDr. Miloslava Ďurníková
mail: slavicek60@gmail.com

PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová

Mgr. Petra Pallo  - materská dovolenka

Mgr.art. Róbert Laš
mail. etoadamlas@gmail.com

Margaréta Uskobová, DiS.
mail: 331megi331@azet.sk 









Vážení rodičia.

Rešpektujeme rozhodnutie nášho zriaďovateľa Mesta Čadca, na základe ktorého je individuálna výuka v našej ZUŠ do odvolania pozastavená a rozhodnutie ministra školstva, na pokyn ktorého je pozastavená výuka v skupinovom vyučovaní.

Celý kolektív pedagogických zamestnancov mrzí vzniknutá situácia, ale budeme robiť všetko pre to, aby sme aj v týchto podmienkach viedli a usmerňovali našich žiakov.

Naši učitelia sú s Vami v stálom kontakte cez maily, sociálne siete, telefóny a  budú Vás naďalej súkromne usmerňovať a posielať vám inštruktážne a cvičné materiály.


Ďakujeme za prejavenú dôveru, prajeme všetkým pevné zdravie a tešíme sa na skoré osobné stretnutie.

--pre bližšie info klikni na učiteľa--