Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca


Výtvarný  odborNaši učitelia/kontakty

PaedDr. Miloslava Ďurníková
mail: slavicek60@gmail.com

PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová

Mgr. Petra Pallo  - materská dovolenka

Mgr.art. Róbert L
mail. etoadamlas@gmail.com

Margaréta Uskobová, DiS.
mail: 331megi331@azet.sk 

Vážení rodičia.

Ďakujeme, že ste ste boli s nami pri náročnom dištančnom vyučovaní.
S radosťou Vám oznamujeme, že brána našej školy je opäť otvorená.

Tešíme sa na Vás pri prezenčnom vyučovaní :)