Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca


Výtvarný  odborNaši učitelia:

 PaedDr. Miloslava Ďurníková
 mail: slavicek60@gmail.com

 PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová

 Mgr. Petra Pallo  

 Mgr. Ingrid Šišková


Mgr. art. Petronela Vlhová