Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

Čadca

Koncert pri príležitosti dňa detí.
Koncertná sála ZUŠ 2.6.2022