Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Výstava prác pod hradom Strečno
Výtvarný odbor  ZUŠ
Mgr. Ingrid Šišková, PhDr. Miroslava Habčáková-Samsonová, Mrg.art. Petronela Vlhová

Na hrade a pod hradom 2023
(kurátorka výstavy Mgr.art. Petronela Vlhová)