Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Tanečný odbor

Naša pani učiteľka:

PhDr. Miroslava Habčáková Samsonová

Zuzana Kubíniová
mail:kubiniovazuzana@gmail.com
tel: 0905 723 806


Vážení rodičia.


Všetci rešpektujeme nariadenia vlády ohľadom karantény a koronavírusu. Robíme všetko pre to, aby výuka pokračovala aj v tomto obmedzenom režime. Naši učitelia sú s Vami v stálom kontakte cez maily, sociálne siete, telefóny a  budú Vás naďalej súkromne usmerňovať a posielať vám inštruktážne a cvičné materiály.

Učitelia tanečného oddelenia sú Vám k dispozícií. 

Ďakujeme za prejavenú dôveru, prajeme všetkým pevné zdravie a tešíme sa na skoré osobné stretnutie.

--pre viac info klikni na učiteľa--