Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Tanečný odbor

Naša pani učiteľka:

Zuzana Kubíniová
mail:kubiniovazuzana@gmail.com
tel: 0905 723 806