Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hra na akordeóne

 Naši učitelia :

 Peter Mestický, DiS. art.
 Mgr.art. Ján Špirec