Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

 Festival ČADCAPOP 2023 1. deň - 3.5.2023
 Koncertná sála ZUŠ

Odborná porota:
Mgr. Peter Vaňouček, Bc. Dominika Rovňanová,Viera Sojčáková DiS.art, Mgr. Renáta Čonková,
Mgr.art. Matej SmutnýEliška Christová 1. miesto kat. A 1.1
a
Cenu poroty

Brbora Hadrabová 2. miesto kat. A 1.1

Lara Hijová 3. miesto kat A 1.1

Adam Rázga 1. miesto kat. A 1.1

Anna Plášková 2. miesto kat. A 1.1

Michaela Richterová 3. miesto kat. A 1.1

Alexandra Hanuščáková 1. miesto kat. A 1.2

Eva Adamková 2. miesto kat. A 1.2

Zuzana Plášková 3. miesto kat. A 1.2

Jakub Všianský 1. miesto kat. A 1.2

Seline Vrecková 2. miesto kat. A 1.2

Monika Sikorová 3. miesto kat. A 1.2

Vanessa Mišutová 1. miesto kat. A 1.3

Veronika Kuchařová 2. miesto kat. A 1.3

Mária Kudlíková 3. miesto kat. A 1.3

Barbora Rybáriková
Autenticita predvedenia skladby