Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hra na gitare

Naši učitelia:

Mgr. Petr Heczko, Ph.D.


Mária Kozová, DiS. art.

mail:carmenicka@gmail.com
tel: 0908 238 302

Mgr. art. Peter Sobčák
mail:petersobcak@gmail.com
tel: 0915 472 211

Mgr. Pavol Šamaj