Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Deň detí 1.6.2023 - Matičné námestie Čadca