Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Výtvarný odbor p. uč. Mgr.art.Petronela Vlhová
Podzávoz 2023/2024 MŠ Srdiečko 2023/2024 Výstava Strečno 2024
 
Podzávoz 2022/2023 Výstava Strečno 2023