Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hra na husliach

Naši učitelia:

Mgr. art. Anton Pohančeník
mail:anton.pohancenik@gmail.com

Mária Kunáková, DiS. art
.
mail: maria.renato@seznam.cz
tel: 0948 533 055

Bc. Michal Vasiž, DiS. art.