Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hra na husliach

Naši učitelia:

 Mgr. art. Anton Pohančeník
 mail: anton.pohancenik@gmail.com

 Mária Kunáková, DiS. art.
 mail: maria.renato@seznam.cz
 tel: 0948 533 055