Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hra na husliach

Naši učitelia:

Mgr. art. Anton Pohančeník
mail:anton.pohancenik@gmail.com

Mária Kunáková, DiS. art.

mail: maria.renato@seznam.cz
tel: 0948 533 055

 
Bc. Michal Vasiľ, DiS. art.
mmichalvasil@gmail.com

Vážení rodičia.

Rešpektujeme rozhodnutie nášho zriaďovateľa Mesta Čadca, na základe ktorého je individuálna výuka v našej ZUŠ do odvolania pozastavená a rozhodnutie ministra školstva, na pokyn ktorého je pozastavená výuka v skupinovom vyučovaní.

Celý kolektív pedagogických zamestnancov mrzí vzniknutá situácia, ale budeme robiť všetko pre to, aby sme aj v týchto podmienkach viedli a usmerňovali našich žiakov.

Naši učitelia sú s Vami v stálom kontakte cez aplikáciu TEAMS, maily, sociálne siete, telefóny a  budú Vás naďalej súkromne usmerňovať a posielať vám inštruktážne a cvičné materiály.


Ďakujeme za prejavenú dôveru, prajeme všetkým pevné zdravie a tešíme sa na skoré osobné stretnutie.

Tu nájdete niverzálny postup cvičenia pre hudobný predmet hra na husliach žiakov základných umeleckých škôl, vychádza z husľovej metodiky Otakara Ševčíka či Jindřicha Padzeru. Ide o komplexný súbor 7 videí, v ktorých sú detailne popísané jednotlivé postupy pri cvičení stanovenej vyučovacej látky, dopĺňané grafickými značkami a notami, ktoré vypracoval Bc. Michal Vasiľ.
--pre bližšie info klikni na učiteľa--