Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hra na husliach

Naši učitelia:

Mgr. art. Anton Pohančeník
mail:anton.pohancenik@gmail.com

Mária Kunáková, DiS. art.
mail: maria.renato@seznam.cz
tel: 0948 533 055

 
Bc. Michal Vasiľ, DiS. art.
mmichalvasil@gmail.com

Vážení rodičia.

Ďakujeme, že ste ste boli s nami pri náročnom dištančnom vyučovaní.
S radosťou Vám oznamujeme, že brána našej školy je opäť otvorená.

Tešíme sa na Vás pri prezenčnom vyučovaní :)