Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Literárno-dramatický odbor

Naša pani učiteľka/kontakt:


Mgr. Viera Strýčková
mail: vierastryckova@gmail.com
tel: 0903 121 327Žiaci LDO- dištančná výučba

 

- zadané hlasové cvičenia

- nájsť a cvičiť nové  jazykolamy

- vyrobiť krátke video na tému: Čo nám pandémia COVID 19 vzala, a naopak, čo    dala... autentické svedectvo doby. Bližšie pokyny sú zadané telefonicky, e-mailom

- časť študentov pokračuje v tvorivom písaní- dištančne.

- odporúčané počúvanie klasickej literárnej tvorby- v súčinnosti s výučbou slovenského jazyka a literatúry- Youtube - Rozhlasové hry do ucha.

 

Pozdravujem a držme si palce, aby sme sa v zdraví čoskoro stretli osobne.