Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Literárno-dramatický odbor

Naša pani učiteľka/kontakt:


Mgr. Viera Strýčková
mail: vierastryckova@gmail.com
tel: 0903 121 327