Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Literárno-dramatický odbor

 Naša pani učiteľka:

 Mgr. Viera Strýčková
 mail: vierastryckova@gmail.com
 tel: 0903 121 327