Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

 Festival ČADCAPOP 2023 2. deň - 4.5.2023
 sála Domu Kultúry v Čadci

Odborná porota:
Mgr. Peter Vaňouček, Bc. Dominika Rovňanová, Viera Sojčáková DiS.art, Mgr. Renáta Čonková,
Mgr.art. Matej Smutný

Gregor Holáň 2. miesto kat. C 1.1

Alžbeta Babiarová 1. miesto kat C 1.3

Štefan Pagáč 2. miesto kat. C 1.3

POP STRINGS a DUSTYTY 1. miesto kat. B3
(1. zoskupenie)
a
Cenu poroty

POP STRINGS a DUSTYTY 1. miesto kat. B3
(2. zoskupenie)
a
Cenu poroty

ZE-SWA-HOO BAND 2. miesto kat. B3

ROCKIDS 1. miesto kat. B2

POP BAND ODRY 2. miesto kat. B2
a
Cena  vedúceho oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu

JUNIORS 3. miesto kat. B2

David Milner
Cena za inštrumenálne predvedenie piesne

Barbora Rybáriková
Cena za autenticitu hudobného prejavu

Jakub Všianský
Cena primátora MESTA ČADCE