Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Žiacky koncert 20.2.2020 - koncertná sála ZUŠ