Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Žiacky koncert pri príležitosti dňa učiteľov
- koncertná sála ZUŠ 31.3.2022