Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Vianočný koncert 15.12.2022 - Koncertná sála ZUŠ