Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Žiacky koncert 16.11.2023 - Koncertná sála ZUŠ