Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Koncert pri príležitosti dňa detí.
Matičné námestie 1.6.2022