Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Sólový, Zborový, Pop spev a hlasová výchova

Naši učitelia:

Mgr. Ivona Greňo, PhD.
mail:ivona.grenova2@gmail.com

Terézia Švaňová, DiS. art.
mail:tsvanova@pobox.sk

Bc. Jozef Harvan, DiS. art.

mail: zuscadca@gmail.com

Mgr.art. Martin Koza

Kristína Urbánková, DiS. art.   
mail:kristina.urbankova@gmail.com

Mgr. Irina Školníková, PhD. 
mail: irina.skolnikova@gmail.com