Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

Čadca

Absolventský koncert 4r./2č.
spojený
s Absolventskou vernisážou výtvarného odboru
Koncertná sála ZUŠ 16.6.2022