Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Festival ČADCAPOP 2024 2. deň - 3.5.2023
 Kategória hudobné kapely + sólový spev - Dom Kultúry v Čadci

Odborná porota:
Ján Tutka (kapela Veľký dom), Miroslav Murčo
(kapela Veľký dom), Bc. Zuzana Hájniková Gärtnerová (speváčka)
.

POPSTRINGS A DUSTYTY, ZUŠ Zlín
1.miesto -veková skupina 14-17 rokov
Cena poroty za najlepšiu kapelu
Cena primátora mesta


ROCKIDS ZUŠ L. Árvaya Žilina
1.miesto -veková skupina 10-13 rokov


.

ZUŠ I. Kolčáka Námestovo
2.miesto -veková skupina 10-13 rokov
Cena riaditeľky školy- kapela

.

Barbora Rybáriková,
ZUŠ Ul. M. R. Štefánika 2007 Čadca

1.miesto -veková skupina 18-21 rokov
Cena vedúcej oddelenia školstva, kultúry a cestovného ruchu
.

Anežka Puchalová, SZUŠ Brioso Žilina
Cena riaditeľky školy - sólo

veková skupina 10-13 rokov


.