Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Výchovný koncert pre MŠ Srdiečko
12.6.2024 - Koncertná sála ZUŠ