Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Absolventský koncert č.2 spojený s vernisážou prác výtvarného oddelenie
+
Odovzdávanie absolventských vysvedčení žiakom výtvarného odboru
22.6.2023
Koncertná sála ZUŠ