Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Mikulášsky koncert 8.12.2022 - koncertná sála ZUŠ