Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Deň matiek  19.5.2023 - KD Oščanica
p. uč. Martin Koza, Klára Targošová Šimon Targoš Klára Targošová