Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hra na klavíri

Naši učitelia/kontakty:

Mgr. Dagmar Šamajová
mail:zus2@stonline.sk

* Mgr. Slavomíra Filová, DiS.art.
mail: slavomirafilova@gmail.com
tel: 0904 839 703

Mgr. Katarína Ježíková-Lučanová, DiS.art.
mail: iucanova.katarina@gmail.com
tel: 0907 862 738


Mgr. Irina Školníková, PhD.
mail: irina.skolnikova@gmail.com
tel: 0915 279 204

Bc. Jozef Harvan, Dis. art.
mail: harveyyy@gmail.com

* Kristina Urbánková, DiS. art.
mail: kristina.urbankova@gmail.com

Miroslava Kovalčíková, DiS. art.
mail: miroslava.bielakova@gmail.com
tel: 0902 222 158

Mgr.art. Martin Koza


*Mgr. Monika Michalisková, DiS. art.Mgr. art. Mária Škorvánková

mail: majka.jarinova
@gmail.com
tel:0911 846 242*materská dovolenka


Vážení rodičia.

Ďakujeme, že ste ste boli s nami pri náročnom dištančnom vyučovaní.
S radosťou Vám oznamujeme, že brána našej školy je opäť otvorená.

Tešíme sa na Vás pri prezenčnom vyučovaní :)