Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hra na klavíri

Naši učitelia/kontakty:

Mgr. Dagmar Šamajová
mail:zus2@stonline.sk

*Mgr. Slavomíra Filová, DiS.art.
mail: slavomirafilova@gmail.com
tel: 0904 839 703

Mgr. Katarína Ježíková-Lučanová, DiS.art.

Mgr. Irina Školníková, PhD.
mail: irina.skolnikova@gmail.com
tel: 0915 279 204

Bc. Jozef Harvan, Dis. art.
mail: harveyyy@gmail.com

*Kristina Urbánková, DiS. art.
mail: kristina.urbankova@gmail.com 

Miroslava Kovalčíková, DiS. art.

mail: miroslava.bielakova@gmail.com
tel: 0902 222 158


*Mgr. Monika Michalisková, DiS. art.

  

Mgr. art. Mária Škorvánková

mail: majka.jarinova
@gmail.com
tel:0911 846 242*materská dovolenka