Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hra na klavíri

 Naši učitelia:

 Mgr. Dagmar Šamajová
 mail:zusftefanikacadca@gmail.com

 Bc. Jozef Harvan, DiS. art.
 mail: zuscadca@gmail.com

 Mgr. Slavomíra Stuchlá, DiS.art. (materská dovolenka)
 mail: slavomirafilova@gmail.com
 tel: 0904 839 703

 Mgr. Katarína Ježíková-Lučanová, DiS.art.
 mail: iucanova.katarina@gmail.com
 tel: 0907 862 738
 

 Mgr. Martin Koza

 Mgr. art. Mária Škorvánková
(materská dovolenka)
 mail: majka.jarinova
@gmail.com
 tel:0911 846 242

 Miroslava Kovalčíková, DiS. art. (materská dovolenka)
 mail: miroslava.bielakova@gmail.com
 tel: 0902 222 158

 Kristina Urbánková, DiS. art. 
 mail: kristina.urbankova@gmail.com

 Mgr. Irina Školníková, PhD. - 
 mail: irina.skolnikova@gmail.com
 tel: 0915 279 204