Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hra na klavíri

Naši učitelia/kontakty:

Mgr. Dagmar Šamajová
mail:zus2@stonline.sk

Mgr. Slavomíra Filová, DiS.art.
mail: slavomirafilova@gmail.com
tel: 0904 839 703

*Mgr. Katarína Ježíková-Lučanová, DiS.art.

Mgr. Irina Školníková, PhD.
mail: irina.skolnikova@gmail.com
tel: 0915 279 204

Bc. Jozef Harvan, Dis. art.
mail: harveyyy@gmail.com

Kristina Urbánková, DiS. art.
mail: kristina.urbankova@gmail.com 

Miroslava Kovalčíková, DiS. art.

mail: miroslava.bielakova@gmail.com
tel: 0902 222 158


*Mgr. Monika Michalisková, DiS. art.


Bc. Vantech Miroslav  


PeadDr. Mária Miníková


Mgr. art. Mária Škorvánková

mail: majka.jarinova
@gmail.com
tel:0911 846 242


Mgr. art. Lucia Ščúriková
mail: lucia.scurikova@gmail.com

*materská dovolenka


Vážení rodičia.


Všetci rešpektujeme nariadenia vlády ohľadom karantény a koronavírusu. Robíme všetko pre to, aby výuka pokračovala aj v tomto obmedzenom režime. Naši učitelia sú s Vami v stálom kontakte cez maily, sociálne siete, telefóny a  budú Vás naďalej súkromne usmerňovať a posielať vám inštruktážne a cvičné materiály.

Kolektív učiteľov klavírneho oddelenia je Vám k dispozícii. 

Ďakujeme za prejavenú dôveru, prajeme všetkým pevné zdravie a tešíme sa na skoré osobné stretnutie.


--pre bližšie info klikni na učiteľa--