Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Žiacky koncert
- koncertná sála ZUŠ 28.4.2022