Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hra bicích nástrojoch

 Naši  učitelia:


 Ferdinand Blahuta, DiS.art.
 mail: fblahuta@gmail.com
 
tel: 0905 957 459