Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hra bicích nástrojoch

Naši  učitelia:


Ferdinand Blahuta, DiS.art.
mail:fblahuta@gmail.com
tel:0905 957 459