Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hra bicích nástrojoch

Naši  učitelia:


Ferdinand Blahuta, DiS.art.
mail:fblahuta@gmail.com
tel:0905 957 459


Vážení rodičia.

Ďakujeme, že ste ste boli s nami pri náročnom dištančnom vyučovaní.
S radosťou Vám oznamujeme, že brána našej školy je opäť otvorená.

Tešíme sa na Vás pri prezenčnom vyučovaní :)