Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hudobná náuka

Naši učitelia:

Mgr.
Viliam Cabuk  DiS. art.
mail: viliamcabuk@gmail.com
tel: 0902 561 088

Mgr. Slavomíra Filová
mail: slavomirafilova@gmail.com
tel: 0904 839 703<Rozvrh Čierne>
<Rozvrh Čadca
>
Hudobná náuka Čierne
Hudobná náuka Čadca
Hudobná náuka Oščadnica