Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hudobná náuka

Naši učitelia:

Mgr.
Viliam Cabuk , DiS. art.
mail: viliamcabuk@gmail.com
tel: 0902 561 088

Bc. Jozef Harvan, DiS. art.
mail: harveyyy@gmail.com


*
Mgr. Slavomíra Filová
mail: slavomirafilova@gmail.com
tel: 0904 839 703


*
materská dovolenka