Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hudobná náuka

Naši učitelia:

Mgr.Viliam Cabuk, DiS.art.

Mgr. Katarína Ježíková Lučanová

Mgr. Slavomíra Stuchlá  
(materská dovolenka)