Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Žiacky koncert 27.4.2023 - Koncertná sála ZUŠ