Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Vernisហprác výtvarného odboru p. uč Vlhovej
so sprievodným hudobným programom žiakov p. uč. Heczka
13.6.2024 - ZŠ s MŠ Podzávoz

Prvá skupinka výtvarníkov tvorila na tému Harmónia farieb krásne olejomažby, ktoré obohatili kamienkami z polodrahokamov:  A. Šuriková, L. Rebrošová, K. Prívarová, D. Durčák, N. Kondek, R. Rucková, V. Sloviaková, K. Lajčáková, K. Lašová, D. Laš, E. Veselková, S. Pajánková, K. Jopčíková, S. Svobodová.

 Druhá skupinka detí pracovala na tému Krása prírody. V tejto téme sa našli: A. Šurík, I. Michálek, R. Prívara, D. Durčáková, K. Prívarová, E. Haladejová, A. Poláčková, K. Masaryková, L. Maková .

 O hudobný sprievod celej aktivity sa postarali žiaci p. uč. Heczka: M. Hujo, J. Jašurek.  J. Gulčík