Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Žiacky koncert 24.11.2022 - koncertná sála ZUŠ