Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Výchovný koncert pre 1. a 2. ročník ZŠ M. R. Štefánika 
13.6.2024 - Koncertná sála ZUŠ