Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Otvorenie vernisáže prác výtvarného odboru a otvárací koncert  žiakov hudobného odboru - dedina Paseka pod hradom Strečno 18.5.2023