Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Mikulášsky koncert 7.12.2023 - Koncertná sála ZUŠ