Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Festival ČADCAPOP 2024 1. deň - 2.5.2023
 Kategória sólový spev - Koncertná sála ZUŠ

Odborná porota:
Alena Vrúbelová Kráľovičová,
Mgr. art. Oľga Bezačinská, Art.D.,  Mgr. art. Lucia Kostúrová, Mgr. Dagmar Šamajová (riad.školy)
.

Markéta Bučková, ZUŠ Ostrava
1.miesto
veková skupina 6-9 rokov


Michaela Richerová, ZUŠ Ostrava
1.miesto
veková skupina 10-13 rokov

Ivana Kocúrová, ZUŠ Kysucké N. Mesto
1.miesto
veková skupina 14-17 rokov

Viktórie Macej, ZUŠ Ostrava
1.miesto
veková skupina 6-9 rokov

Patrik Skurka, ZUŠ Ul.M.R.Štefánika Čadca
2.miesto
veková skupina 10-13 rokov

Anežka Puchalová, SZUŠ Brioso Žilina
1.miesto
veková skupina 14-17 rokov

Adela Aria Nosková, ZUŠ Kysucké N. Mesto
2.miesto
veková skupina 6-9 rokov

Barbora Hadrabová, ZUŠ J.Turza Turzovka
2.miesto
veková skupina 10-13 rokov

Nikola Černáková, SZUŠ Yamaha Žilina
2.miesto
veková skupina 14-17 rokov

Veronika Smoradová, ZUŠ Ostrava
3.miesto
veková skupina 6-9 rokov

Eliška Kubásková, ZUŠ Jablunkov
2.miesto
veková skupina 10-13 rokov

Dominika Tvrdá, SZUŠ Brioso Žilina
2.miesto
veková skupina 14-17 rokov

Kristína Kmetíková, ZUŠ Rajec
Cena poroty
.

Klára Fileková, SZUŠ Yamaha Žilina
3.miesto
veková skupina 10-13 rokov

Tadeáš Duchoň, ZUŠ Bojnice
Cena poroty
.

Miroslav Grell, ZUŠ Piešťany
Cena poroty
.