Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Výchovný koncert 
a vernisáž výtvarného odboru
29.5.2023
Základná škola s Materskou školou Oščadnica