Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Koncert pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
26.10.2023
Koncertná sála Centra sociálnych služieb