Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca


Koncert pri príležitosti " Mesiaca úcty k starším"  22.10.2019
 Centrum sociálnych služieb - M.R.Štefánika