Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Dva výchovné koncerty  pre ZŠ M. R. Štefánika
13.6.2023
Koncertná sála ZUŠ