Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hra na keyboarde

Naši  učitelia:


 Ferdinand Blahuta, DiS.art.
 mail: fblahuta@gmail.com
 tel: 0905 957 459


 Mgr. Irina Školníková, PhD. 
 mail: irina.skolnikova@gmail.com