Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Žiacky koncert pri príležitosti dňa detí
30.5.2024 - Koncertná sála ZUŠ