Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

Čadca

Výchovný koncert pre ZŠ M. R. Štefánika (1. a 2. roč.)
Koncertná sála ZUŠ 7.6.2022