Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Absolventský koncert č.1
15.6.2023
Koncertná sála ZUŠ