Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Vianočná koleda 6 - 12.12.2023
sála Kultúrneho domu Čierne