Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hra na flaute, Klarinete, Saxofóne

Naši učitelia/kontakty:

Mgr. Viliam Cabuk, DiS. art.
 - hra na flaute
mail: viliamcabuk@gmail.com
tel: 0902 561 088

Ferdinand Blahuta, DiS. art.
- hra na flaute, faxofóne
mail:fblahuta@gmail.com
tel: 0905 957 459
Vážení rodičia.

Rešpektujeme rozhodnutie nášho zriaďovateľa Mesta Čadca, na základe ktorého je individuálna výuka v našej ZUŠ do odvolania pozastavená a rozhodnutie ministra školstva, na pokyn ktorého je pozastavená výuka v skupinovom vyučovaní.

Celý kolektív pedagogických zamestnancov mrzí vzniknutá situácia, ale budeme robiť všetko pre to, aby sme aj v týchto podmienkach viedli a usmerňovali našich žiakov.

Naši učitelia sú s Vami v stálom kontakte cez aplikáciu TEAMS, maily, sociálne siete, telefóny a  budú Vás naďalej súkromne usmerňovať a posielať vám inštruktážne a cvičné materiály.


Ďakujeme za prejavenú dôveru, prajeme všetkým pevné zdravie a tešíme sa na skoré osobné stretnutie.

--pre bližšie info klikni na učiteľa--