Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hra na flaute, Klarinete, Saxofóne

Naši učitelia/kontakty:

Mgr. Viliam Cabuk, DiS. art.
 - hra na flaute
mail: viliamcabuk@gmail.com
tel: 0902 561 088

Ferdinand Blahuta, DiS. art.
- hra na flaute, faxofóne
mail:fblahuta@gmail.com
tel: 0905 957 459
Vážení rodičia.

Ďakujeme, že ste ste boli s nami pri náročnom dištančnom vyučovaní.
S radosťou Vám oznamujeme, že brána našej školy je opäť otvorená.

Tešíme sa na Vás pri prezenčnom vyučovaní :)