Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca

Hra na flaute, Klarinete, Saxofóne

 Naši učitelia:

 Mgr. Viliam Cabuk, DiS. art.
 - hra na flaute
 mail: viliamcabuk@gmail.com
 tel: 0902 561 088

 Ferdinand Blahuta, DiS. art.
 - hra na flaute, faxofóne
 mail: fblahuta@gmail.com
 tel: 0905 957 459