Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Výchovný koncert pre 3. a 4. ročník ZŠ M. R. Štefánika 
13.6.2024 - Koncertná sála ZUŠ