Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Deň matiek  12.5.2024 - KD Oščadnica