Základná umelecká škola Ul. M. R. Štefánika 2007

 v Čadci

Výchovný koncert pre Materskú škôlku "Srdiečko"
6.6.2023
Koncertná sála ZUŠ