Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca


Žiacky koncert - koncertná sála ZUŠ 8.11.2018